Kredyt we frankach – problem tysięcy polskich rodzin

W Polsce kredyt we frankach szwajcarskich był przez wiele lat popularnym sposobem finansowania zakupu mieszkań. W okresie wzrostu wartości franka szwajcarskiego, w latach 2008-2011, zainteresowanie tym rodzajem kredytu znacznie wzrosło. Niestety, gdy frank zaczął tracić na wartości, wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji.

Wysoka wartość rat i brak możliwości spłaty

W momencie, gdy wartość franka zaczęła spadać, rata kredytu we frankach szybko wzrosła. Wielu kredytobiorców, którzy nie zdawali sobie sprawy z ryzyka, jakie niosło ze sobą zaciągnięcie kredytu we frankach, znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Wysoka wartość rat w stosunku do dochodów, a także spadek wartości nieruchomości, uniemożliwiły wielu z nich spłatę zobowiązań.

Wprowadzenie ustawy frankowej

W 2015 roku rząd wprowadził tzw. ustawę frankową, która miała na celu pomóc kredytobiorcom we frankach w spłacie zobowiązań. Według ustawy, banki były zobowiązane do przeliczenia kredytów na złote z uwzględnieniem kursu waluty obcej z dnia podpisania umowy. Dzięki temu kredytobiorcy mieli szansę na spłatę swoich zobowiązań po niższej raty.

Problemy z egzekucją ustawy frankowej

Niestety, w praktyce okazało się, że egzekucja ustawy frankowej jest skomplikowana i trudna. Banki często odmawiają przeliczenia kredytu, a nawet jeśli to zrobią, to korzystają z wysokiego kursu waluty obcej, co nie daje kredytobiorcom realnej ulgi w spłacie zobowiązań.

Co zrobić, gdy jest się kredytobiorcą we frankach?

Jeśli jesteś kredytobiorcą we frankach i masz problem ze spłatą swojego kredytu, nie rezygnuj z walki. Możesz skorzystać z pomocy prawników specjalizujących się w sprawach kredytów we frankach. Warto również kontaktować się z organizacjami, które pomagają kredytobiorcom we frankach w walce z bankami.

Kredyt we frankach stał się problemem tysięcy polskich rodzin. Wysoka wartość rat i trudności związane z przeliczeniem kredytu na złote sprawiły, że wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. https://www.zandecki.pl/