Czym usunąć zabrudzenia na drewnianej powierzchni?

Najpopularniejszą metodą czyszczenia drewnianej powierzchni jest użycie mydła lub detergentu, na zasadzie chemii. Jeśli pamiętamy ze szkoły, głównym składnikiem wszystkich rodzajów mydła jest tłuszcz. Działa on jako emulgator, rozbijając olej i brud oraz ułatwiając ich zmycie.

W przypadku podłogi drewnianej mydło dostaje się na powierzchnię dzięki zdolności do rozpuszczania się w wodzie. Oznacza to, że przed rozpoczęciem czyszczenia należy przygotować roztwór poprzez zmieszanie wody z mydłem lub detergentem. Najlepiej jest przygotować gotowy roztwór, który również rozcieńcza się w wodzie.

Myjąc podłogę musimy pamiętać, że stosując na niej jakikolwiek środek czyszczący, nie powinniśmy zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Nie należy doprowadzać do zbytniego zawilgocenia drewna (można tego uniknąć, używając wilgotnego mopa), nie trzeć zbyt mocno i nie stosować żadnych działań mechanicznych podczas czyszczenia. Zawsze wycieraj tylko w jednym kierunku – z góry na dół lub odwrotnie (z lewej na prawą). Zapraszamy również na stronę http://forhomies.pl/